Jeugd

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het motto van het Jeugdfonds Sport & Cultuur is ‘iedereen moet kunnen meedoen aan sport of cultuur’. Maar lang niet alle kinderen hebben gelijke kansen. Dat kan aan van alles liggen, maar nooit aan de kinderen zelf. Als het over sport en cultuur gaat, geeft het Jeugdfonds Sport & Cultuur juist die kinderen een extra kans.

Een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur BEL kan op www.allekinderendoenmee.nl worden gedaan door een intermediair. De intermediair is iemand die op professionele basis met het kind werkt, zoals een leerkracht, hulpverlener, jongerenwerker of begeleider. Ouders en sportverenigingen kunnen zelf geen aanvraag indienen.

Blaricum, Eemnes en Laren kunnen ouders terecht bij BEL Sportief en Gezond, het lokale aanspreekpunt voor informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur, of over de intermediair de gemeente. BEL Sportief en Gezond is te bereiken via enzio@sportiefengezondbel.nl

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur biedt kinderen uit financieel weinig draagkrachtige gezinnen de mogelijkheid om aan sport en cultuur mee te doen. Het fonds vergoedt de benodigde contributie en eventuele attributen tot een gezamenlijk bedrag van maximaal €225,- euro per kind. Om het Jeugdfonds Sport & Cultuur goed in de praktijk tot uitvoer te brengen, zijn er enkele spelregels van toepassing, te vinden op de website van het Jeugdfonds.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het motto van het Jeugdfonds Sport & Cultuur is ‘iedereen moet kunnen deelnemen aan sport en cultuur’. Maar lang niet alle kinderen hebben gelijke kansen. Dat kan aan van alles liggen, maar nooit aan de kinderen zelf. Als het over sport en cultuur gaat, geeft het Jeugdfonds Sport & Cultuur juist die kinderen een extra kans.

Een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur BEL kan op www.allekinderendoenmee.nl worden gedaan door een intermediair. De intermediair is iemand die op professionele basis met het kind werkt, zoals een leerkracht, hulpverlener, jongerenwerker of begeleider. Ouders en sportverenigingen kunnen zelf geen aanvraag indienen.

Blaricum, Eemnes en Laren kunnen ouders terecht bij BEL Sportief en Gezond, het lokale aanspreekpunt voor informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur, of over de intermediair de gemeente. BEL Sportief en Gezond is te bereiken via enzio@sportiefengezondbel.nl

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur biedt kinderen uit financieel weinig draagkrachtige gezinnen de mogelijkheid om te sporten bij een sportvereniging. Het fonds vergoedt de contributie en eventuele sportattributen tot een gezamenlijk bedrag van maximaal €225,- euro per kind. Om het Jeugdfonds Sport & Cultuur goed in de praktijk tot uitvoer te brengen, zijn er enkele spelregels van toepassing, te vinden op de website van het Jeugdfonds.