Jeugd

Eén op de zeven kinderen is te zwaar

Om de gezondheid van de jeugd en hun ouders te bevorderen hebben Blaricum, Eemnes en Laren zich aangesloten bij de landelijke aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG).

Op het gebied van de diverse leefstijlfactoren zijn verschillende professionals actief. Vaak beperken zij zich tot dat leefstijlaspect terwijl binnen het gezin meerdere factoren een rol spelen en elkaar beïnvloeden. Om gezinnen op weg te helpen wordt de onderlinge samenwerking tussen de diverse professionals en organisaties versterkt en een ketenaanpak wordt opgesteld zodat gezinnen betere ondersteuning krijgen.

Geef de omgeving van jongeren opnieuw vorm!

Samen met onze partners streven wij naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een gezonde omgeving met structureel aandacht voor een gezonde leefstijl in het algemeen en voor een gezond gewicht in het bijzonder. Een omgeving waarin de gezonde keuze weer de normaalste zaak van de wereld is.

Overgewicht is één van de meest ernstige bedreigingen van onze volksgezondheid. Gemiddeld één op de zeven Nederlandse kinderen heeft overgewicht. Van de kinderen van 4 tot en met 17 jaar oud heeft 13,6% in 2016 overgewicht, waarvan 2,7% obesitas. Meisjes van 4 tot en met 11 jaar hebben vaker overgewicht en obesitas dan jongens. Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM 2016.

Opgroeien in een gezonde omgeving

Tijdens hun jeugd leren kinderen wat leuk is en wat normaal is. En dat geldt ook voor wat een gezonde leefstijl inhoudt. Onze jeugd groeit op in een zogenaamde obesogene samenleving; een omgeving die uitnodigt tot veel eten en weinig bewegen. Van de voorbeelden die ze vanuit thuis meekrijgen tot de hobby’s van leeftijdsgenoten. Van welke producten in het oog springen in de supermarkt tot het aanbod in de schoolkantine. Als kinderen opgroeien in een gezonde omgeving en met een gezonde leefstijl, wordt dit hun hele leven de normaalste zaak van de wereld.

Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de website van JOGG of u kunt contact opnemen met de JOGG-Regisseur van de gemeenten Blaricum en Eemnes: Wouter@belsportiefengezond.nl