In gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren is het team Sportief en Gezond BEL actief. De beweegcoaches van het team ondersteunen lokale initiatieven om de regio meer in beweging te laten komen. Ook organiseren de beweegcoaches zelf activiteiten en ondersteunen ze scholen, sportverenigingen, kinderdagverblijven en andere organisaties op hun route naar een actievere en gezondere leefstijl.

Evenementen

Event bij SDS’99
1 mei

Sport & Fun
30 april

Activiteiten

Walking Football SV Laren’99

Meer informatie

Walking Football SV Eemnes

Meer informatie

Beweegles Johanneshove (senioren)

Meer informatie

Het team Sportief en Gezond BEL richt zich op de volgende vijf thema’s:

Voor de inwoners van Blaricum, Eemnes en Laren zijn er verschillende sportverenigingen waar zij sport kunnen beoefenen. Om het sporten bij verenigingen te blijven stimuleren, onderhouden de beweegcoaches van Sportief en Gezond BEL het contact met de sportverenigingen en maken zij de verbinding tussen het onderwijs en de sport in Blaricum, Eemnes en Laren. De beweegcoach is actief bij het opzetten van nieuwe activiteiten, in samenwerking met sportverenigingen. Het doel van de beweegcoach is om deze activiteiten uiteindelijk uit handen te geven aan de sportverenigingen zelf. Door middel van de sportactiviteiten wil Sportief en Gezond BEL het sporten in de regio stimuleren en meer leden werven voor de sportverenigingen.

Ook initiëren de buurtsportcoaches projecten waarbij er meer aandacht wordt besteed aan een gezonde leefstijl binnen de vereniging, bijv. een keus tussen diverse producten in de sportkantine. Daarnaast kunnen de beweegcoaches in samenspraak met de verenigingen beweeg- en sportaanbod verbeteren en vernieuwen.

Het Beweegteam Sportief en Gezond BEL streeft naar een actief en gezonde BEL gemeente, voor zowel jong als oud. Door het opstarten van en stimuleren van projecten wil het beweegteam het bewegen en een gezonde leefstijl in de BEL stimuleren. De boodschap die we luiden is als volgt: ‘’We willen iedereen in beweging brengen’’.

Sportief en Gezond legt contact met diverse instanties om het bewegen bij volwassenen en ouderen te stimuleren. De beweegcoaches gaan met de sportclubs gezamenlijk bestaand beweegaanbod promoten en nieuw aanbod ontwikkelen. Blijven bewegen gaat gemakkelijker in een groep dan individueel. Via ons aanbod op de website kunnen alle activiteiten terug gevonden worden.

Jong geleerd is oud gedaan. Sportdeelname onder kinderen tot 10 jaar is vrij hoog, maar daarna begint het terug te lopen. Daarvoor is het belangrijk dat kinderen ontdekken welke sporten het beste aansluiten bij hun interesse en mogelijkheden, zodat ze ook de rest van hun leven blijven sporten. Een van onze projecten die we hiervoor inzetten is Sjors Sportief.

De jeugd willen we niet alleen meer laten bewegen maar ook bewuster maken van hun eigen leefstijl. De leefstijl van tegenwoordig is erg verschillend en niet altijd even goed. De beweegcoaches gaan op de scholen langs om de jeugd bewuster te maken van het maken van de gezonde keuze. Dit doen we door middel van het ondersteunen van het gezonde school aanbod en het uitzetten van verschillende activiteiten binnen het onderwijs.

Mensen met een achterstand op het gebied van participatie en gezondheid blijken vaak ook inactief te zijn. Dit maakt ze extra kwetsbaar. In beweging komen kan bijdragen aan hun participatie, veerkracht en gezondheid. Deze mensen staan vaak in contact met zorgprofessionals.

Met de interventie Bewegen op recept geven we de zorgprofessionals een instrument in handen om kwetsbare inwoners gemakkelijker de stap te laten maken om deel te nemen aan een voor hen geschikt beweegaanbod. De zorgprofessional stuurt met het beweegrecept de inwoner naar de beweegcoach. De beweegcoach kiest met de inwoner het best passende beweegaanbod en begeleid ze in dit traject. Voor meer informatie over bewegen op recept kunt u verder op onze website kijken en contact opnemen met alie@sportiefengezondbel.nl

In het basisonderwijs kunnen wij op uw school diverse interventies aanbieden die allemaal als doel hebben om kinderen bewuster te maken van een gezonde leefstijl met voldoende beweging. Denk hierbij aan lesmethode Speelpleincoach, de Woogie-Boogie of de Daily Mile.

Interesse of vragen? Neem contact op met ons.